HG1S - HA1KSA

MTTOSZ Győr Városi Rádióklub

Zúgó Tibor - HA1DAE

Zúgó Tibor / Tibi /, HA1DAE vagyok. 1960 december 18.-án születtem, születésemtõl kezdve jelenlegi QTH-mon élek.

Az általános iskolai tanulmányaimat szülõfalumban végeztem és az osztályfõnököm / Csete Lajos tanár úr / javaslatára a gyõri Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskolában folytattam. 1975 szeptemberében jelentkeztem a Farkas Péter tanár úr által vezetett rádiós szakkörbe, ahol elsajátítottam a Morse ABC-t valamint a rádióamatõrködés alapjait. Ugyanebben az évben, karácsony elõtt, több osztálytársammal együtt bementünk a Gyõr Városi Rádióklubba, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Ez a fogadtatás olyan mély hatást gyakorolt rám, hogy beléptem a klubba és azóta is tagja vagyok. A középiskolában villanyszerelõi szakmunkás és érettségi bizonyítványt szereztem, ezután elvégeztem egy két éves iskolát, ahol elektronikai mûszerész szakmunkás bizonyítványt kaptam. Ebben az idõszakban kezdõdött meg a rádióklub versenyállomásának az építése, amelyben kezdettõl fogva résztvettem, így alapító tagnak tekintem magam. 1980-ban "RH C" fokozatú vizsgát tettem, 1984-ben kaptam meg elsõ adóengedélyemet, a HA1DAE hívójelet, amely azóta sem változott meg. A rádióklub csapatával ötször nyertünk világbajnokságot, valamint többször voltunk második illetve harmadik helyezettek. Többször javítottunk európa és világcsúcsot. Jelenleg nyagyon sok idõt és pénzt kell fordítani az állomás szinten tartására, ezért a saját állomásom építésére kevés idõ marad. Köszönetemet fejezem ki szüleimnek és testvéreimnek, rokonaimnak, akik a kezdetektõl fogva támogatnak és érdeklõdéssel figyelik sikereimet, kudarcaimat. Lelkes támogatója vagyok a távírózásnak, tagja vagyok több nemzetközi távíró klubnak valamint a HADX klubnak, a diploma gyûjtõk klubjának: HADXC 114, DIG 5502, CTC 146, EACWC 277, DL-CW-C 110, GACW 783. A legjobban a távíró üzemmódot kedvelem, de szívesen használom a rendelkezésre álló valamennyi üzemmódot. Jelenleg QRV vagyok a 160-tól 10m-ig az összes amatõrsávon, CW, SSB, RTTY, PSK és SSTV üzemmódban. Szívesen emlékszem vissza a meteornyomvonalas távíró és távbeszélõ összeköttetéseimre.